10 sierpnia 2011

Szablon XSL - słownie złotych

Przy okazji uruchamiania systemu generującego PDFy z fakturami, potrzebowałem czegoś, co zamieni kwoty przedstawione za pomocą liczb na odpowiadający im opis słowny. Tak powstał ten szablon XSL, gotowy do dołączenia w projektach.
Pierwowzorem był znaleziony w necie, pewien algorytm napisany w C#, który to w międzyczasie przerobiłem na Javascript (tego użyłem w innym projekcie związanym z PDF).
I tak oto powstał ten szbalon.
<xsl:template name="get-gr">
 <xsl:param name="amount"/>
 <xsl:variable name="a1" select="floor($amount)"/>
 <xsl:variable name="len" select="string-length($a1)"/>
 <xsl:variable name="a2" select="substring($a1,$len,1)"/>
 <xsl:choose>
  <xsl:when test="$a1 = 1"><xsl:value-of select="document('amount-in-words.xml')/amount-in-words/grosze[1]"/></xsl:when>
  <xsl:when test="$a2 > 1 and $a2 < 5"><xsl:value-of select="document('amount-in-words.xml')/amount-in-words/grosze[2]"/></xsl:when>
  <xsl:otherwise><xsl:value-of select="document('amount-in-words.xml')/amount-in-words/grosze[3]"/></xsl:otherwise>
 </xsl:choose>
</xsl:template>

<xsl:template name="get-zl">
 <xsl:param name="amount"/>
 <xsl:variable name="a1" select="floor($amount)"/>
 <xsl:variable name="len" select="string-length($a1)"/>
 <xsl:variable name="a2" select="substring($a1,$len,1)"/>
 <xsl:choose>
  <xsl:when test="$a1 = 1"><xsl:value-of select="document('amount-in-words.xml')/amount-in-words/zlote[1]"/></xsl:when>
  <xsl:when test="$a2 > 1 and $a2 < 5"><xsl:value-of select="document('amount-in-words.xml')/amount-in-words/zlote[2]"/></xsl:when>
  <xsl:otherwise><xsl:value-of select="document('amount-in-words.xml')/amount-in-words/zlote[3]"/></xsl:otherwise>
 </xsl:choose>
</xsl:template>

<xsl:template name="get-words">
 <xsl:param name="amount"/>
 <xsl:variable name="zl" select="floor($amount)"/>
 <xsl:variable name="len" select="string-length($zl)"/>
 <xsl:if test="$len > 6">
  <xsl:variable name="million2" select="substring($zl,$len -6,1)"/>
  <xsl:variable name="million">
    <xsl:if test="$len > 8"><xsl:value-of select="substring($zl,$len -8,1)"/></xsl:if>
    <xsl:if test="$len > 7"><xsl:value-of select="substring($zl,$len -7,1)"/></xsl:if>
    <xsl:value-of select="substring($zl,$len -6,1)"/>
  </xsl:variable>
  <xsl:if test="$million > 1">
   <xsl:call-template name="get-words">
    <xsl:with-param name="amount" select="$million"/>
   </xsl:call-template>
  </xsl:if>
  <xsl:choose>
   <xsl:when test="$million = 1">
    <xsl:value-of select="document('amount-in-words.xml')//millions[1]"/>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="$million > 1 and $million < 5">
    <xsl:value-of select="document('amount-in-words.xml')//millions[2]"/>
   </xsl:when>
   <xsl:otherwise>
    <xsl:value-of select="document('amount-in-words.xml')//millions[3]"/>
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
 </xsl:if>

 <xsl:if test="$len > 3">
  <xsl:variable name="thousend2" select="substring($zl,$len -3,1)"/>
  <xsl:variable name="thousend">
   <xsl:if test="$len > 5"><xsl:value-of select="substring($zl,$len -5,1)"/></xsl:if>
   <xsl:if test="$len > 4"><xsl:value-of select="substring($zl,$len -4,1)"/></xsl:if>
   <xsl:value-of select="substring($zl,$len -3,1)"/>
  </xsl:variable>

  <xsl:if test="$thousend > 1">
   <xsl:call-template name="get-words">
    <xsl:with-param name="amount" select="$thousend"/>
   </xsl:call-template>
  </xsl:if>

  <xsl:choose>
   <xsl:when test="$thousend = 1">
    <xsl:value-of select="document('amount-in-words.xml')//thousends[1]"/>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="$thousend2 > 1 and $thousend2 < 5">
    <xsl:value-of select="document('amount-in-words.xml')//thousends[2]"/>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="$thousend = '000' and $len > 6">
    <xsl:text></xsl:text>
   </xsl:when>
   <xsl:otherwise>
    <xsl:value-of select="document('amount-in-words.xml')//thousends[3]"/>
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
 </xsl:if>

 <xsl:if test="$len > 2">
  <xsl:if test="substring($zl,$len -2,1) != 0">
   <xsl:value-of select="document('amount-in-words.xml')//hundrets[substring($zl,$len -2,1) + 1]"/>
  </xsl:if>
 </xsl:if>

 <xsl:if test="$len > 0">
  <xsl:variable name="to99">
   <xsl:choose>
    <xsl:when test="$len = 1">
     <xsl:value-of select="substring($zl,$len,1)"/>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
     <xsl:value-of select="substring($zl,$len -1,2)"/>
    </xsl:otherwise>
   </xsl:choose>
  </xsl:variable>

  <xsl:choose>
   <xsl:when test="$to99 < 20">
    <xsl:choose>
     <xsl:when test="substring($to99,1,1) = 0">
      <xsl:if test="substring($to99,2,1) != 0">
       <xsl:value-of select="document('amount-in-words.xml')//units[substring($to99,2,1) + 1]"/>
      </xsl:if>
     </xsl:when>
     <xsl:otherwise>
      <xsl:if test="$to99 != 0">
       <xsl:value-of select="document('amount-in-words.xml')//units[$to99 + 1]"/>
      </xsl:if>
     </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
   </xsl:when>
   <xsl:otherwise>
    <xsl:value-of select="document('amount-in-words.xml')//tens[substring($to99,1,1)+1]"/>
    <xsl:if test="substring($to99,2,2) != 0">
     <xsl:value-of select="document('amount-in-words.xml')//units[substring($to99,2,2) + 1]"/>
    </xsl:if>
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
 </xsl:if>

 <xsl:if test="$zl = 0">
  <xsl:value-of select="document('amount-in-words.xml')//units[1]"/>
 </xsl:if>
</xsl:template>

<xsl:template name="amount-in-words">
 <xsl:param name="amount"/>
 <xsl:call-template name="get-words"><xsl:with-param name="amount" select="$amount"/></xsl:call-template>
 <xsl:call-template name="get-zl"><xsl:with-param name="amount" select="$amount"/></xsl:call-template>
 <xsl:call-template name="get-words"><xsl:with-param name="amount" select="round(($amount - floor($amount))*100)"/></xsl:call-template>
 <xsl:call-template name="get-gr"><xsl:with-param name="amount" select="round(($amount - floor($amount))*100)"/></xsl:call-template>
</xsl:template>
Powyższy fragment kody należy umieścić w dowolnym miejscu istniejącego szablonu. Dodatkowo w katalogu z szablonem, należy umieścić poniższy plik o nazwie amount-in-words.xml:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<amount-in-words>
<grosze>grosz </grosze>
<grosze>grosze </grosze>
<grosze>groszy </grosze>
<zlote>złoty </zlote>
<zlote>złote </zlote>
<zlote>złotych </zlote>
<units>zero </units>
<units>jeden </units>
<units>dwa </units>
<units>trzy </units>
<units>cztery </units>
<units>pięć </units>
<units>sześć </units>
<units>siedem </units>
<units>osiem </units>
<units>dziewięć </units>
<units>dziesięć </units>
<units>jedenaście </units>
<units>dwanaście </units>
<units>trzynaście </units>
<units>czternaście </units>
<units>piętnaście </units>
<units>szesnaście </units>
<units>siedemnaście </units>
<units>osiemnaście </units>
<units>dziewiętnaście </units>
<tens></tens>
<tens>dziesięć </tens>
<tens>dwadzieścia </tens>
<tens>trzydzieści </tens>
<tens>czterdzieści </tens>
<tens>pięćdziesiąt </tens>
<tens>sześćdziesiąt </tens>
<tens>siedemdziesiąt </tens>
<tens>osiemdziesiąt </tens>
<tens>dziewięćdziesiąt </tens>
<hundrets></hundrets>
<hundrets>sto </hundrets>
<hundrets>dwieście </hundrets>
<hundrets>trzysta </hundrets>
<hundrets>czterysta </hundrets>
<hundrets>pięćset </hundrets>
<hundrets>sześćset </hundrets>
<hundrets>siedemset </hundrets>
<hundrets>osiemset </hundrets>
<hundrets>dziewięćset </hundrets>
<thousends>tysiąc </thousends>
<thousends>tysiące </thousends>
<thousends>tysięcy </thousends>
<millions>milion </millions>
<millions>miliony </millions>
<millions>milionów </millions>
</amount-in-words>      
Wywołanie jest proste, polega na wstawieniu poniższego fragmentu w interesującym nas miejscu szblonu:
<xsl:call-template name="amount-in-words">
 <xsl:with-param name="amount" select="value"/>
</xsl:call-template>
Jak na razie, u mnie ma to status beta, jeśli ktoś znajdzie jakieś błędy, zaproponuje poprawki, zapraszam do dyskusji.

1 komentarz:

Unknown pisze...

Niedawno wykorzystałem ten szablon przy generowaniu faktur korygujących i zabrakło w tym szablonie jednej poważnej rzeczy... obsługi wartości ujemnych :)
Stosowną poprawkę już naniosłem w swoim projekcie ale brakuje jej tutaj... przy najbliższej okazji zamieszczę poprawkę...