5 lipca 2011

cwRsync portable

Często używam rsync do robienia backupów albo do synchronizowania zawartości folderów na wielu serwerach. Ostatnio postanowiłem, że kupię sobie dysk przenośny o dużej pojemności i wrzucę tam wszystkie najważniejsze swoje rzeczy. Chciałem mieć możliwość robienia tego z dowolnego miejsca przez net, więc pomyślałem o rsync.

Wszystko chciałem uruchamiać pod Windows, na dowolnym kompie do którego się podepnę. Stworzyłem prostą strukturę katalogów w głównym folderze dysku:
\bin
\backup
Zawartość z katalogu bin z folderu instalacyjnego cwRsync wrzuciłem do katalogu bin na dysku przenośnym.

Dorzuciłem też plik cwrsync.cmd do głównego katalogu. Poniżej zawartość pliku:
@echo off
setlocal
set CWRSYNCHOME=%~d0\bin
set CYGWIN=nontsec
set HOME=%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%
set PATH=%~d0\bin;%PATH%

cygpath -a backup > backup.d
set /p BACKUP= < backup.d
del backup.d

rsync -rtlv --compress user@host::moduł %BACKUP%/ < %~d0\plik_z_hasłem
Problem z rsync polegał na tym, że ścieżka docelowa musi być absolutną ścieżką w formacie cygwin, np.: /cygdrive/h/backup. Wszelkie próby z relatywną ścieżką zawodziły.
Wykorzystałem także możliwość prostej autoryzacji w rsync, jedynym sposobem przekazania hasła, było proste przekierowanie go z zewnętrznego pliku.

Brak komentarzy: