3 czerwca 2015

Aplikacja LINE, protokół Thrift i Perl

Wszystkie skrypty jakie znalazłem w sieci, które logowały się do LINE, były napisane głównie w języku Python, a ja niestety programuję w Perl. Więc po dwóch dniach walk, na podstawie znalezionego kodu w sieci, stworzyłem skrypt który loguje się do LINE i pobiera dane użytkownika. Inne funkcje można podejrzeć w pliku TalkService.pm
#!/usr/bin/perl

package customHttpClient;
use base qw(Thrift::HttpClient);

sub setCustomHeader {
  my $self = shift;
  push @{$self->{'customHeaders'}},[@_];
}

sub flush
{
  my $self = shift;

  my $ua = LWP::UserAgent->new('timeout' => 1);
  $ua->default_header('Accept' => 'application/x-thrift');
  $ua->default_header('Content-Type' => 'application/x-thrift');
  $ua->cookie_jar({}); # hash to remember cookies between redirects

  my $out = $self->{out};
  $out->setpos(0); # rewind
  my $buf = join('', <$out>);

  my $request = new HTTP::Request(POST => $self->{url}, undef, $buf);

  foreach ( @{$self->{'customHeaders'}} ) {
    $request->header(@$_);
  }

  my $response = $ua->request($request);
  my $content_ref = $response->content_ref;

  my $in = IO::String->new($content_ref);
  binmode($in);
  $self->{in} = $in;
  $in->setpos(0); # rewind

  # reset write buffer
  $out = IO::String->new;
  binmode($out);
  $self->{out} = $out;
}

package main;

use strict;
use warnings;
use Data::Dumper;
use Thrift::XS;
use TalkService;
use Try::Tiny;

use constant LINE_DOMAIN  => "http://125.209.252.15";
use constant LINE_HTTP_URL => LINE_DOMAIN . "/api/v4/TalkService.do";

my $ip     = "127.0.0.1";
my $version   = "4.0.2.366";
my $com_name  = "LineJ";

my $id = '<email>';
my $password = '<password>';

my $os_version = "6.2.9200-8-x64";
my $user_agent = sprintf("DESKTOP:WINDOWS:%s(%s)",$os_version,$version);
my $app = sprintf("DESKTOPWIN\t%s\tWINDOWS\t%s",$version, $os_version);

my $transport = new customHttpClient(LINE_HTTP_URL);
$transport->setCustomHeader('User-Agent' => $user_agent);
$transport->setCustomHeader('X-Line-Application' => $app);

my $protocol = new Thrift::XS::CompactProtocol($transport);
my $client = new TalkServiceClient($protocol);

try {
  my $msg = $client->loginWithIdentityCredentialForCertificate(
    IdentityProvider::LINE, $id, $password, 0, $ip, $com_name, ""
  );
  $transport->setCustomHeader('X-Line-Access' => $msg->{authToken});
  print Dumper $client->getProfile();
} catch {
  print STDERR Dumper $_;
};

exit;
Moduł TalkService wygenerowałem na podstawie pliku line.thrift. Informacje jak wygenerować kod w Perlu (i nie tylko) znajdują się pod adresem https://thrift.apache.org/tutorial/.

8 stycznia 2014

Ubiquiti TOUGHSwitch PoE PRO i stany liczników (ruch) dla każdego portu

Odczytanie zawartości /proc/net/dev nic nie mówi o ruchu na portach, jedynie na wewnętrznych interfejsach switch'a. Aby uzyskać stany liczników (ruch) dla każdego z portów osobno, wystarczy otworzyć plik /var/tmp/status_json.

Przykładowa zawartość, format JSON:
{
  "stats":{
   "1":{
     "poe":"0",
     "portSpeed":"100",
     "linkStatus":"1",
     "duplex":"1",
     "hasVlans":"0",
     "maxFrameSize":"1518",
     "alertEnabled":"0",
     "stpState":"No spanning",
     "stats":{
      "TxByte":117754941658,
      "TxBroad":110690,
      "TxUni":111089346,
      "TxMulti":93541,
      "TxExcCol":0,
      "TxLateCol":0,
      "RxGoodByte":27881914005,
      "RxBroad":46508,
      "RxUni":88242095,
      "RxMulti":1395,
      "RxFcsErr":1,
      "RxAllignErr":0,
      "RxJabber":0,
      "RxFragment":0,
      "RxOversize":0,
      "TRx64Byte":40993599,
      "TRx128Byte":25693523,
      "TRx256Byte":3648856,
      "TRx512Byte":1990133,
      "TRx1024Byte":2362312,
      "TRxMaxByte":13601576
     }
   },
   "2":{
     "poe":"0",
     "portSpeed":"1000",
     "linkStatus":"1",
     "duplex":"1",
     "hasVlans":"0",
     "maxFrameSize":"1518",
     "alertEnabled":"0",
     "stpState":"No spanning",
     "stats":{
      "TxByte":163126309,
      "TxBroad":1432704,
      "TxUni":453,
      "TxMulti":567588,
      "TxExcCol":0,
      "TxLateCol":0,
      "RxGoodByte":3241577,
      "RxBroad":0,
      "RxUni":1,
      "RxMulti":6191,
      "RxFcsErr":0,
      "RxAllignErr":0,
      "RxJabber":0,
      "RxFragment":0,
      "RxOversize":0,
      "TRx64Byte":34,
      "TRx128Byte":0,
      "TRx256Byte":0,
      "TRx512Byte":2471,
      "TRx1024Byte":3687,
      "TRxMaxByte":0
     }
   },
   "3":{
     "poe":"0",
     "portSpeed":"1000",
     "linkStatus":"1",
     "duplex":"1",
     "hasVlans":"0",
     "maxFrameSize":"1518",
     "alertEnabled":"0",
     "stpState":"No spanning",
     "stats":{
      "TxByte":163682077,
      "TxBroad":1433291,
      "TxUni":502,
      "TxMulti":567350,
      "TxExcCol":0,
      "TxLateCol":0,
      "RxGoodByte":2740019,
      "RxBroad":0,
      "RxUni":0,
      "RxMulti":6511,
      "RxFcsErr":0,
      "RxAllignErr":0,
      "RxJabber":0,
      "RxFragment":0,
      "RxOversize":0,
      "TRx64Byte":6,
      "TRx128Byte":0,
      "TRx256Byte":0,
      "TRx512Byte":6505,
      "TRx1024Byte":0,
      "TRxMaxByte":0
     }
   },
   "4":{
     "poe":"0",
     "portSpeed":"1000",
     "linkStatus":"1",
     "duplex":"1",
     "hasVlans":"0",
     "maxFrameSize":"1518",
     "alertEnabled":"0",
     "stpState":"No spanning",
     "stats":{
      "TxByte":1393171085555,
      "TxBroad":1431210,
      "TxUni":1290915353,
      "TxMulti":573720,
      "TxExcCol":0,
      "TxLateCol":0,
      "RxGoodByte":156045432312,
      "RxBroad":328,
      "RxUni":958413239,
      "RxMulti":4056,
      "RxFcsErr":0,
      "RxAllignErr":0,
      "RxJabber":0,
      "RxFragment":0,
      "RxOversize":0,
      "TRx64Byte":498122212,
      "TRx128Byte":318655134,
      "TRx256Byte":54161969,
      "TRx512Byte":17977988,
      "TRx1024Byte":23049878,
      "TRxMaxByte":46450443
     }
   },
   "5":{
     "poe":"0",
     "portSpeed":"1000",
     "linkStatus":"1",
     "duplex":"1",
     "hasVlans":"0",
     "maxFrameSize":"1518",
     "alertEnabled":"0",
     "stpState":"No spanning",
     "stats":{
      "TxByte":1336905838571,
      "TxBroad":241505,
      "TxUni":3710249743,
      "TxMulti":496286,
      "TxExcCol":0,
      "TxLateCol":0,
      "RxGoodByte":12183648616197,
      "RxBroad":1178135,
      "RxUni":2229543132,
      "RxMulti":77472,
      "RxFcsErr":0,
      "RxAllignErr":0,
      "RxJabber":0,
      "RxFragment":0,
      "RxOversize":0,
      "TRx64Byte":657162412,
      "TRx128Byte":1339531801,
      "TRx256Byte":523701573,
      "TRx512Byte":313405085,
      "TRx1024Byte":246887664,
      "TRxMaxByte":3445300570
     }
   },
   "6":{
     "poe":"0",
     "portSpeed":"100",
     "linkStatus":"1",
     "duplex":"1",
     "hasVlans":"0",
     "maxFrameSize":"1518",
     "alertEnabled":"0",
     "stpState":"No spanning",
     "stats":{
      "TxByte":45602466100,
      "TxBroad":151096,
      "TxUni":42552269,
      "TxMulti":92342,
      "TxExcCol":0,
      "TxLateCol":0,
      "RxGoodByte":3575597265,
      "RxBroad":26,
      "RxUni":29139075,
      "RxMulti":2768,
      "RxFcsErr":0,
      "RxAllignErr":0,
      "RxJabber":0,
      "RxFragment":0,
      "RxOversize":0,
      "TRx64Byte":17438436,
      "TRx128Byte":8498808,
      "TRx256Byte":1561161,
      "TRx512Byte":406953,
      "TRx1024Byte":563539,
      "TRxMaxByte":672972
     }
   },
   "7":{
     "poe":"0",
     "portSpeed":"1000",
     "linkStatus":"1",
     "duplex":"1",
     "hasVlans":"0",
     "maxFrameSize":"1518",
     "alertEnabled":"0",
     "stpState":"No spanning",
     "stats":{
      "TxByte":3208892838838,
      "TxBroad":1256802,
      "TxUni":2760667465,
      "TxMulti":400569,
      "TxExcCol":0,
      "TxLateCol":0,
      "RxGoodByte":293912171364,
      "RxBroad":176646,
      "RxUni":2009603876,
      "RxMulti":173290,
      "RxFcsErr":0,
      "RxAllignErr":0,
      "RxJabber":0,
      "RxFragment":0,
      "RxOversize":0,
      "TRx64Byte":1068232579,
      "TRx128Byte":683150554,
      "TRx256Byte":96470449,
      "TRx512Byte":39277959,
      "TRx1024Byte":46666621,
      "TRxMaxByte":76155650
     }
   },
   "8":{
     "poe":"0",
     "portSpeed":"100",
     "linkStatus":"1",
     "duplex":"1",
     "hasVlans":"0",
     "maxFrameSize":"1518",
     "alertEnabled":"0",
     "stpState":"No spanning",
     "stats":{
      "TxByte":7436383703602,
      "TxBroad":1352989,
      "TxUni":2343144437,
      "TxMulti":267006,
      "TxExcCol":0,
      "TxLateCol":0,
      "RxGoodByte":873321777726,
      "RxBroad":32306,
      "RxUni":648949666,
      "RxMulti":310287,
      "RxFcsErr":0,
      "RxAllignErr":0,
      "RxJabber":0,
      "RxFragment":0,
      "RxOversize":0,
      "TRx64Byte":2512756819,
      "TRx128Byte":1695780622,
      "TRx256Byte":226916928,
      "TRx512Byte":98845703,
      "TRx1024Byte":121118002,
      "TRxMaxByte":289468496
     }
   }
  },
  "timestamp":1389173254.935458,
  "now":"2014-01-08 10:27:34",
  "uptime":"506585",
  "management":{
   "up":1,
   "speed":100
  }
}

25 października 2012

'iptables' i szybkie usuwanie wszystkich reguł...

Poniżej szybkie usuwanie wszystkich reguł z iptables. Zarówno z wbudowanych łańcuchów jak i z łańcuchów użytkownika.

#!/bin/bash

echo "*mangle
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
COMMIT
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
COMMIT
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
COMMIT
" | iptables-restore

22 października 2012

Ubiquiti, SSH i zmiana hasła

Zmianę hasła w Ubiquiti, można przeprowadzić w poniższych krokach:

 1. Najpierw znajdujemy zmieniane hasło dla danego użytkownika.

  # konsola Ubiquiti
  
  cat /tmp/system.cfg | grep users.1.password | cut -d= -f2
  
 2. Teraz ze starego hasła odzyskujemy salt, czyli w Ubiquiti dwa pierwsze znaki hasła.

  # Perl
  
  my $salt;
  ($salt) = $old_password =~ m/^(..)/; 
  # BASH
  
  SALT=`echo ${OLD_PASSWORD} | cut -c1,2`

 3. Generujemy nowe hasło.
  # Perl
  
  my $new_password_crypted = crypt($new_password,$salt);
 4. Mając wszystkie potrzebne dane, podmieniamy hasło.

  # konsola Ubiquiti
  
  sed -e 's/$old_password/$new_password_crypted/' /tmp/system.cfg
  
  # zapisujemy zmiany
  
  cfgmtd -w
  
 5. Gotowe

Powyższa procedura działa, jak na razie, na wszystkich dostępnych mi urządzeniach Ubiquiti.

Gotowy skrypt w Perlu: chpasswd-ubiquiti.pl

18 października 2012

Ubiquiti i zmiana MAC adresu

Aby zmienić adres MAC interfejsu radiowego w Ubiquiti, możemy go po prostu zmienić za pomocą polecenia ifconfig.

Jednak zmiany te, nie zachowują się po restarcie urządzenia. Należy więc zmieniać adres MAC po każdym starcie systemu, a prosty skrypt ustawiający nowy adres zapisać w pamięci nieulotnej.

Poniżej procedura zmiany adresu MAC:

 1. Edytujemy plik /etc/persistent/rc.poststart. Jeśli pliku brak, tworzymy go.
 2. Edytujemy zawartość pliku tak, aby zawierał poniższy kod:
  ifconfig ath0 down
  ifconfig ath0 hw ether XX:XX:XX:XX:XX:XX
  ifconfig ath0 up
  Wartość XX:XX:XX:XX:XX:XX należy zastąpić nowym adresem MAC
 3. Zapisujemy dane do pamięci nieulotnej, uwzględniając pliki w /etc, wykonując polecenie cfgmtd -w -p /etc/
 4. Gotowe

Po zrestartowaniu urządzenia, adres MAC będzie ustawiany na nową wartość