13 kwietnia 2011

Apache FOP vs. RenderX XEP

No to krótkie porównanie... Apache FOP - totalny Open Source, można wykorzystać gdzie się chce i jak się chce. Ogromną zaletą FOP'a jest generowanie plików o minimalnym rozmiarze, prawdopodobnie dołącza do generowanego pliku wyłącznie fonty użyte w dokumencie. Ale niestety, nie można ustawić dla tabeli atrybutu table-layout="auto", co przy generowaniu dynamicznych tabel, jest nie do przyjęcia. RenderX XEP - zamknięte źródła, do użytku za free dostępna jedynie licencja personal. Na dole każdej strony w generowanym dokumencie, dołączana jest stopka RenderX z logiem. Do tego dołącza cały zastaw fontów do generowanego dokumentu co wiąże się z dość dużym nakładem na wielkość pliku. Ale... poprawnie interpretuje atrybut table-layout="auto". Tak więc, zdecydowałem się używać XEP'a ze względu na te tabele...

Brak komentarzy: