26 marca 2011

MNDP cz.2

Aplikacja Winbox w momencie rozpoczęcia wykrywania urządzeń, wysyła na adresie rozgłoszeniowym trzy ramki UDP o wartości 0x00000000, na porcie 5678. Urządzenia odpowiadają ramką w formacie MNDP, bardzo podobną do CDP. Ponieważ skrypt do wykrywania mikrotików napisałem w perlu, strukturę ramki przedstawię jako argument funkcji unpack, a wygląda ona następująco:
@s = unpack "H2H2H4(H4n/a*)*", $ramka;

       MNDP      CDP
$s[0]    ??       wersja ramki CDP
$s[1]    ??       time-to-live
$s[2]    age?      suma kontrolna
(
  $s[3]  typ      typ
  X
  $s[4]  wartość    wartość
)
...
W tabeli zawarto porównanie elementów struktury ramki MNDP z ramką CDP. Trzy pierwsze elementy struktury są ciężkie do zidentyfikowania, na podstawie wartości które tam się pojawiają. Element oznaczony X to długość następującego po nim łańcucha. Element ten jest automatycznie "wchłaniany" przez unpack, dlatego nie występuje jako osobny element w zwracanej tablicy. Element $s[3], jak sama nazwa wskazuje, zawiera typ przesyłanej wartości. Rozpoznane typy:
  0x0001  MAC interfejsu z którego urządzenie wysłało odpowiedź
  0x0005  identyfikator urządzenia (domyślnie MikroTik)
  0x0007  wersja RouterOS/SwOS
  0x0008  platforma
  0x000a  uptime w sekundach (unsigned long)
  0x000b  software-id - jeśli dotyczy
  0x000c  model RouterBOARD'a - jeśli dotyczy
  0x000d  niezidentyfikowany - zawsze pusty łańcuch
Więcej typów nie zaobserwowałem, być może jest ich więcej (sprawdzałem ramki dla różnych wersji oprogramowania RouterOS oraz SwOS). Grup, składających się z elementów $s[3] i $s[4] jest kilka. Ilość i ich rodzaj, uzależniona jest od wersji RouterOS/SwOS. Na razie to tyle, skrypt w kolejnej części.

Brak komentarzy: